Site Builder

ZNANJE I MOGUĆNOSTI 
/TRGOVINE I SHOP CENTRI/

Kompletno reklamno-informativno opremanje trgovina i shopping centara

Tržni i shopping centri, trgovine i auto saloni, putem elemenata vizuelne komunikacije žele na najbolji način promovirati sebe i svoje proizvode, što omogućava našem timu da svojom kreativnošću ostvari njihove ideje.


Tržni i shopping centri, trgovine i auto saloni su objekti koji imaju veliku potrebu za promocijom. Imajući to u vidu uglavnom je riječ o kompletnom reklamnom opremanju, uključujući informativno-putokazne oznake (putokazne i info table, banderašice i sl.), vanjsko reklamno opremanje (krovne reklame, 3D znaci i slova, fasadne reklame, svjetleće trake na objektu, svjetleći bilbordi na objektu, stupne reklame, svjetleći totemi), unutrašnje reklamne oznake i informatiku (usmjerivači, trake, info totemi, piktogrami, razni tipovi stalaka), dekorativnu rasvjetu te eventualno i druge elemente prema posebnim zahtjevima klijenta.


Zahtjevi koji se pri tome postavljaju pred nas, uvijek su nam poticaj da razvijamo našu tehnologiju i kreativnost, te da kvalitetom materijala i izrade budemo u najsuvremenijim trendovima reklamne i marketing industrije na zadovoljstvo naših klijenata.